Zeeaquarium Fort Kijkduin

19december2007
Bron: fortkijkduin.nl
In de onderaardse beuken van Fort Kijkduin is een zeeaquarium gevestigd. Er zijn 14 verschillende aquaria, elk met een eigen thema. In de oude waterkelder is een zeezoogdieren expositie met onder andere het skelet van een potvis.
De doorlooptunnel is een bijzondere attractie in fort Kijkduin. De vloer waar de bezoekers overheen lopen is van glas en daaronder bevindt zich nog ruim een meter water. Het bassin is 15 meter lang, bijna 5 meter breed en heeft een waterhoogte van 4,5 meter. In dit enorme bassin ontstaan stroomgeulen waar vissen zwemmen die op doortrek zijn zoals bijvoorbeeld de Europese paling.
Verder is er een wrakkenbak waar te zien is hoe een wrak begroeid raakt met allerlei wieren en bewoond wordt door sponzen, anemonen, mosselen en congeralen. Wrakken zijn net oases in de zee. Andere dieren trekken van wrak naar wrak voor voedsel zoals paling, kreeft en kabeljauw.
In de aaibak kunnen dieren geaaid worden, voel hier hoe ruw een zeester voelt en hoe een anemoon je vastgrijpt.
De reactie van planten en dieren op eb en vloed wordt getoond in de getijdebak. Elke 6 tot 10 minuten wordt het hier eb en vloed. In de golfslagbak is weer te zien hoe sommige vissen zich aangepast hebben aan de heftige golfslag die voor de Nederlandse kust kan voorkomen.
Roggen en platvissen zijn te vinden in de roggenbak. Vanaf een plateau kunnen ze heel goed bekeken worden.
In de wierenbak is te zien hoe basaltblokken (die op veel plaatsen in Nederland in de dijken gebruikt zijn) begroeid raken met wieren. Veel vissen vinden schuilplaatsen tussen de wieren en tussen de spleten in het basalt.
Verder zijn er nog kweekbakken waar jonge dieren worden grootgebracht en nog diverse andere aquaria.
Voor een eerste blik op de aquaria