Gedrag Wasbeer

Basis gedrag

Wasberen zijn nachtdieren. Ze zijn dus vooral ´s nachts en met schemering actief, af en toe komen ze ook overdag tevoorschijn. Overdag gebruikt een wasbeer meerdere verblijfsplaatsen om te slapen. Ze verblijven in ondergrondse holen, boomholten, verlaten vogelnesten, verlaten holen, omgevallen bomen, ruimtes tussen rotsen en zelfs in riolen en schoorstenen. Soms nemen wasberen overdag liggend op een tak een zonnebad. Een wasbeer gebruikt een verblijfplaats solitair, uitgezonderd van een moeder met haar jongen. 39

Bij slecht of koud weer (bijvoorbeeld bij vorst) raken wasberen inactief, maar houden geen winterslaap. Als de zon schijnt komt de wasbeer namelijk wel naar buiten. Tijdens deze winterrust komen wasberen om de drie tot vier dagen buiten om eten te zoeken. In deze periode eten ze veel minder en kunnen 30-50% van hun lichaamsgewicht kwijtraken. Om deze reden eten ze van tevoren veel energie rijk voedsel zodat ze een vetvoorraad hebben om de winter te overleven. Als de winter erg streng is en lang duurt, kunnen wasberen overlijden omdat ze te weinig eten en hun vetreserves opraken. 39 41 42

Wasberen bewegen zich langzaam voort met hun kop laaghangend bij de grond. De rug is hierbij rug gekromd en de staart hangt laag. In geval van nood kunnen wasberen ineens wel heel hard rennen. In princiepe lopen ze op vier poten, maar als ze bijvoorbeeld aan het eten zijn kunnen ze ook op twee poten zitten. Ook zijn het uitstekende klimmers en zwemmers. Tijdens het zwemmen blijft de kop van de wasbeer boven water en gebruikt hij zijn staart als roer. 39 41

De reuk en tastzin zijn bij de wasbeer zeer goed ontwikkeld, en dit komt goed van pas bij de zoektocht naar voedsel. Met zijn gevoelige voorpoten zoekt de wasbeer in ondiep water onder stenen en in modder naar voedsel. Ook brengt hij zijn voedsel met zijn voorpoten naar het water, waar hij het kneedt en omkeert om er zo de oneetbare delen uit te verwijderen. Vroeger zag men dit onterecht als het schoonwassen van het voedsel. Hierdoor is de wasbeer wel aan zijn naam gekomen. 39

Wasberen hebben een groot leervermogen. Ze zijn in staat om eerder opgedane ervaringen te benutten om nieuwe problemen op te lossen. Ervaringen kunnen zelfs doorgegeven worden aan soortgenoten of aan een volgende generatie. 39

Groepsveranderingen

In de natuur leven wasberen solitair of in kleine familiegroepen. Alleen mannetjes zijn territoriaal. Woongebieden van twee of meerdere mannetjes overlappen elkaar echter niet. Meestal overlappen de woongebieden van één mannetje en drie vrouwtjes elkaar. Als twee mannetjes elkaar onverwacht ontmoeten gaat dit gepaard met grom-, en dreiggedrag. Over het algemeen zullen onverwante dieren elkaar proberen te vermijden. Mannetjes laten geursporen achter om hun territorium te markeren en andere mannetjeswasberen af te schrikken. Echter, als de overlevingsomstandigheden dusdanog slecht zijn zullen ook twee mannetjes hun territorium delen en zelfs hun hol. Als er weinig voedsel te vinden is in bepaalde gebieden, zijn ze bereid om hun territorium te laten overlappen. En wanneer het te koud is zullen ze bij elkaar in één schuilplaats kruipen om elkaar warm te houden. 39 42

Vrouwelijke wasberen verdedigen hun eigen territorium alleen als ze jongen hebben. Ze wonen niet ver van hun geboorte plek, omdat het voor hun niet uitmaakt of ze de territoria van andere wasberen overlappen. Mannelijke wasberen daarentegen, wonen ver van hun geboorte plek vandaan zodat ze niet meer bij hun familie in de buurt zijn. 42

Wasberen in gevangenschap worden alleen, per koppel of met zijn drieën (1 mannetje met 2 vrouwtjes) gehouden. Meerdere volwassen mannetjes kunnen niet in een verblijf. Jongen kunnen bij hun moeder blijven totdat er nieuwe jongen geboren worden. 45

Delen met andere diersoorten

Onder normale omstandigheden zijn wasberen vrij schuwe dieren. Wanneer ze echter leven in door de mens bewoonde gebieden worden ze brutaal. In voorsteden, boerderijen en stadsparken scharrelen ze tussen de vuilnisbakken en plunderen ze de hokken van pluimvee en plantages. 39

Wasberen zijn prooidieren voor coyotes (Canis latrans), wolven (Canis lupus), haviken (Accipiter Gentilis) en uilen (Strigiformes). De wasbeerjongen worden ook door slangen (Serpentes) gegeten. 41