Handling Torenvalk

Algemeen

Roofvogels zijn erg nerveuze vogels. Zeker wanneer hun verblijf wordt binnengegaan. Het vangen van een vogel dient dan ook zo snel mogelijk gedaan te worden.

Vangen/ fixeren

Om een vogel te vangen dient een stevig net gebruikt te worden. Het net mag niet te grote mazen bevatten omdat de vogel er anders doorheen kan. En dit kan weer schade aanrichten bij de vogel.

Transport

Vervoeren in donkere kisten is het beste voor roofvogels. De transportkisten dienen iets groter te zijn dan de vogel zelf. Ook moet het hoog en breed genoeg zijn voor de vogel zodat deze kan gaan staan en kan gaan liggen. Dit moet de vogel kunnen doen zonder zijn hoofd en schouder te verwonden, maar hij mag zich niet kunnen omkeren in de kist.

Een transportkist van hout, zonder enige bekleding, en met een aantal luchtgaten aan beide zijden is het beste.
Wanneer de dieren ongetraind zijn is een opwaarts glijdende deur het makkelijkste om te gebruiken. Zet een transportkist nooit in direct zonlicht. Vogels zijn ontzettend gevoelig voor deze hitte. Laat een vogel ook nooit zonder toezicht!!Het dier mag niet langer dan 12 uur in de box blijven zitten.

Veiligheid