Individuele identificatie en seksen Zebravink

Seksen

De mannetjes van de wildvorm zijn te herkennen aan hun oranjebruine wangvlekken. Bij de vrouwtjes ontbreken deze. Bij witte zevravinken is het verschil te zien aan de snavel: de snavel van de vrouwtjes is matter (lichter) van kleur dan die van de mannetjes.

Identificatie

Alle jonge vogels die bij een kweker geboren zijn, hebben een voetring, waar onder andere het jaar op staat waarin ze geboren zijn. Een vaste voetring mag niet verward worden met een knijpringetje, dat bij volwassen vogels om de poten kan worden gedaan om ze te herkennen tussen gelijkende soortgenoten. Is de vogel niet geringd, dan kan het gaan om een (illegale) import of om een vogel die illegaal gevangen is. Het ontbreken van een ring duidt niet altijd op een illegale activiteit; is de kweker geen lid van een vogelvereniging, dan kan hij ook niet over ringen beschikken. In dit geval gaat het doorgaans om een gelegenheids of toevalskweek.
Een geschikte ringmaat voor de zebravinken is 2,7 of 2,9 mm.