MSD apen naar AAP

11januari2012
Bron tekst en foto: dierenbescherming.nl
Eind december werd besloten dat een groep van 73 Java-apen van het farmaceutische bedrijf MSD met vervroegd pensioen kon. Al een week later arriveerde een groep van zestien van deze apen bij deStichting AAP in Almere.
De beslissing tot het vervroegd pensioen werd genomen door MSD, Stichting AAP en de Dierenbescherming. Deze laatste organisatie zet zich in voor de drie V’s: Verfijning, Vermindering en Vervanging van dierproeven. Er is goed contact tussen de drie organisaties over de verdere opvang en verzorging van de apen. De Java-apen zijn gewend in groepen te leven. Deze omgang met soortgenoten maakt de opvang voor AAP makkelijker. Na een korte wenperiode aan hun nieuwe verblijf worden de Java-apen op de Apeneilanden gehuisvest.
De verhuizing van de apen vond overigens plaats onder grote mediabelangstelling. Het NOS Journaal, Jeugdjournaal, SBS6 Hart van Nederland, RTL Nieuws en Radio 1 volgende de verhuizing.

De Dierenbescherming is blij dat de apen met vervroegd pension mogen en wenst de dieren een mooie oude dag toe.