Prehistorisch mysterie opgelost

15augustus2006
Bron: Planet
Britse wetenschappers hebben het mysterie opgelost waarom prehistorische vliegende reptielen een kam op hun hoofd hadden.
Een schedel die in Brazilië werd gevonden wees uit dat de kam groeide in de pubertijd en waarschijnlijk diende om het andere geslacht te imponeren.
Het onderzoek is gepubliceerd in het vakblad Palaeontology. Volgens deskundigen van de Universiteit van Portsmouth pronkten pterosaurussen met hun kammen als baltsgedrag. Paleobioloog Darren Naish stelt dat de kam een teken van geslachtsrijpheid was, vergelijkbaar met een pauwenstaart waarmee een partner wordt gelokt. “Het was een gigantische hanenkam met felle kleuren waarmee geflaneerd werd”, zei Naish tegen de BBC.

De theorie is gebaseerd op een schedel van de pterosaurussoort Tupuxuara, die recentelijk werd gevonden in het noorden van Brazilië. Het was een zeldzame vondst. Wereldwijd zijn er maar een paar fossielen, en dat zijn allemaal volwassenen.

Dr. Naish en collega dr. David Martill onderzochten de schedel en ontdekten dat deze verschilde van jeugdige pterosaurussen. In plaats van een grote driehoekige kam van de snuit naar het achterhoofd, bestond de kam uit twee delen. Een ontstond aan de achterkant van de schedel en de ander aan de voorkant en groeide naar achteren. De twee kammen werden pas één in de pubertijd.
“Deze bevinding is significant omdat het de groei van de kam in verband brengt met fysieke volwassenheid en derhalve vermoedelijk met seks”, aldus dr. Naish.