Training

29augustus2006
Bron: Second Nature, environmental enrichment for captive animals, D.J. Shepherdson, J.D. Mellen en M. Hutchins
Dieren die dagelijks te maken hebben met stress en het daaruit voortkomende stereotiep gedrag, kunnen worden getraind om beter met hun omgeving en omgevingsverrijking om te gaan.
Met behulp van training wordt geprobeerd deze dieren te stimuleren conflicten zelfstandig op te lossen. Een methode die gebruikt wordt is bijvoorbeeld het belonen van een dier wanneer hij met een factor te maken krijgt die angst oproept. De impuls die eerder angst opwekte en dus ook stress, zal als minder negatief ervaren worden en daardoor minder stress opleveren.

Door dieren zelfstandig met stressomstandigheden om te leren gaan en door dieren tijdens voedertijd te laten samen werken, verbeterd het welzijn van de dieren.

Training geeft dieren ook een kans om te werken voor hun voedsel. De dieren vervullen dan een taak of vertonen een bepaald gedrag in ruil voor een beloning. Een onderzoek met Afrikaanse en Aziatische olifanten heeft uitgewezen dat in 99% van de gevallen de dieren zelf kozen om te werken voor hun beloning. Ook is aangetoond dat dieren die werken voor beloningen minder angst hebben in stressvolle situaties. Dit heeft waarschijnlijk te maken met het feit dat ze zelf meer controle hebben over hun omgeving.

Door middel van training kunnen dieren in gevangenschap leren hoe ze gebruik kunnen maken van de omgevingsverrijking in hun verblijf. Het meest voor de hand liggende voorbeeld hiervan is het gebruik van speeltjes, maar ze kunnen ook getraind worden in het vertonen van bepaald natuurlijk gedrag.

Ondanks dat training vele voordelen heeft, is het geen garantie dat het daadwerkelijk alle gedragsproblemen oplost. Het is een praktisch hulpmiddel, maar heeft wel beperkingen. Slecht toegepaste trainingen kunnen averechts werken. Ze kunnen leiden tot verwarde en gefrustreerde dieren. Zelfs de meest simpele trainingstechnieken vergen veel tijd en oefening om het dier zich op een positieve manier te laten ontwikkelen.