EU-plattelandsontwikkeling-programma 2000-2006 afgesloten

12september2006
Bron: LNV
Minister Veerman heeft op 6 september het 'EU-plattelandsontwikkelings-programma 2000-2006' (POP) bestuurlijk afgesloten. Gedurende de afgelopen zeven jaar werden vele honderden projecten mede dankzij Europees geld gestart.
Daardoor zijn projecten als het slim gebruiken van zonnewarmte, het maken van een kennisnetwerk voor melkveehouders of herstel van cultuurlandschap tot stand gekomen.
Naar het Nederlandse platteland ging meer dan EUR 430 miljoen Europees geld. Samen met bijdragen van het Rijk, provincies, gemeenten, waterschappen en particuliere instellingen is er de afgelopen zeven jaar ruim EUR 1 miljard in het platteland geïnvesteerd. Omdat verschillende projecten in Nederland goed en op tijd gestart en soms al afgerond zijn, heeft de Europese Commissie dit voorjaar het Nederlandse budget met zo'n EUR 4 miljoen verhoogd. Op die manier konden dit jaar nog meer projecten worden gerealiseerd.
Voor de komende zeven jaar stelt Nederland momenteel een nieuw Plattelandsontwikkelingsprogramma (POP-2) op. Hier wordt door Rijk en provincies hard aan gewerkt. De Nederlandse Plattelands Strategie - een onderdeel van POP2 - is twee weken geleden naar de Europese Commissie gestuurd. De komende zeven jaar wordt een bedrag van bijna EUR 490 miljoen aan Europese subsidie verwacht.
Minister Veerman heeft namens het 'Comité van Toezicht POP' bij de afsluitende vergadering een brochure overhandigd aan de gedeputeerden landelijk gebied en de vertegenwoordiger van de Europese Commissie. De brochure geeft een beeld van vijftien succesvolle projecten van plattelandsontwikkeling.