Dierenwelzijnsindex

18december2007
Bron: vara.vroegevogels.nl
Komend jaar moet er een dierenwelzijnsindex zijn, maar het ministerie van Landbouw worstelt met het opstellen daarvan. De index moet aangeven in welke mate dieren een diervriendelijk bestaan hebben geleid voordat ze geslacht worden en tot lapjes vlees verwerkt.
"Om het welzijn van dieren te verbeteren, moet je betrouwbaar kunnen meten'', aldus LNV in de Kennisflits Dierenwelzijn.
Het ministerie heeft opdracht gegeven een dierenwelzijnsindex op te stellen. Maar de betrokken partijen hebben allemaal andere belangen en lijken niet op één lijn te komen. Consumentenorganisaties zien vooral veel in het informeren van de consument, dierenbeschermingsorganisaties denken vooral aan het welzijn van het beest en consumenten en handelaren denken aan hun portemonnee.
Iedereen in Nederland is het er volgens het ministerie over eens dat er aan het welzijn van productiedieren nog veel te verbeteren valt. Ook staat vast dat de wettelijke minima "geen bevredigende situatie garanderen.'' De dierenwelzijnsindex moet daar verandering in brengen. De beheerder van de nieuwe index is ook nog niet bekend. Dat kan een bestaande organisatie zijn of een nieuw op te richten organisatie. Gedacht wordt aan zoiets als de onafhankelijke Stichting Milieukeur.
In landen als Engeland en Zwitserland bestaan in supermarkten al diervriendelijke huismerken. Handel en dierenwelzijn kunnen dus best samen gaan, zo concluderen de onderzoekers.