Varanenverrassing

29april2009
Bron: rotterdamzoo.nl
Tot grote verrassing van de dierverzorgers van Diergaarde Blijdorp werden in het verblijf van de Komodovaranen drie jongen aangetroffen. Dit zijn de eerste jongen van deze soort die in Nederland geboren werden en waarschijnlijk zijn het wereldwijd ...
de eerste Komodovaraantjes in een dierentuin die niet in een broedmachine uitgebroed zijn. De ouders zijn ook nog eens vrij jong. De verwachting was dat Komodovaranen pas met vijf jaar geslachtsrijp zijn, maar de ouderdieren waren pas drieënhalf jaar oud. Er waren wel al paringen gezien, maar die werden, gezien de leeftijd, niet echt serieus genomen. Toen er ook geen eieren in het verblijf werden aangetroffen dachten de verzorgers nog niet aan nageslacht.
De drie jonge varaantjes kwamen dus als een grote verrassing.

Deze jongen zullen geen grote plaats krijgen in het Europese fokprogramma (EEP) omdat de ouders broer en zus zijn. Ze zullen wel als een reserve dienen. Het goede nieuws is wel dat de ouders vruchtbaar zijn en dat het verblijf van de Komodovaranen kennelijk goed in de smaak valt. De dieren hebben zich immers volkomen natuurlijk voortgeplant.
Diergaarde Blijdorp coördineert het EEP voor de Komodovaraan.