Staat van het Dier

17maart2010
Bron: minlnv.nl
Op 9 maart werd de eerste Staat van het Dier uitgebracht door minister Verburg van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV). Dit is de eerste versie van wat een jaarlijkse rapportage over dierenwelzijn en diergezondheid moet worden.
Deze eerste rapportage is een nulmeting. Een uitspraak over de ontwikkeling van welzijn en gezondheid van gehouden dieren kan pas na herhaalde metingen gedaan worden. Nederland is overigens de eerste EU-lidstaat die zo uitgebreid over dierenwelzijn rapporteert.
De Staat van het Dier is opgesteld door Wageningen UR Livestock Research in opdracht van LNV. Aan de hand van 25 meetpunten zijn gegevens verzameld. Hiermee moet een beeld geschetst worden van het niveau van dierenwelzijn en diergezondheid in Nederland. Nu worden nog voornamelijk ‘outputmeetpunten’ gebruikt, concreten producten of gevolg van beleid. Het gaat dan bijvoorbeeld om het aandeel diervriendelijke stallen, het aantal dieren wat in opvang en asielen terecht komt en gebruik van diergeneesmiddelen. Een betere methode zijn de ‘outcome meetpunten’, waarbij welzijn en gezondheid direct aan het dier gemeten worden. Minister Verburg ziet dit als een volgende stap in het proces en kan daarbij de resultaten van het project Welfare Quality gebruiken. Dit rapport kwam eind vorig jaar uit.

Tegelijk met de Staat van het Dier kwam de tweede Voortgangsrapportage over de uitvoering van de Nota Dierenwelzijn en Nationale Agenda Diergezondheid over het jaar 2009 uit. Volgens minister Verburg is er goede voortgang geboekt. Met het verschijnen van deze rapporten wil LNV samen met maatschappelijke partijen terugblikken op de afgelopen twee jaar en wil kijken naar de toekomst. Hiervoor wil LNV komend najaar een conferentie over dierenwelzijn en diergezondheid organiseren.