Parthenogenese bij haaien

12mei2010
Bron: newscientist.com
In 2001 kreeg een hamerhaai een jong zonder dat er ooit een paring had plaatsgevonden. Het jong stierf na drie dagen en dit werd gezien als een geisoleerd geval. Maar in de VS hebben ze nu aangetoond dat deze voortplantingstrategie door haaien vaker gebruikt wordt.
Parthenogenese wordt ook wel maagdelijke voortplanting genoemd. De eitjes gaan delen zonder ooit bevrucht te zijn. Hieruit ontstaan altijd dochters, die genetisch identiek zijn aan de moeder. Een internationaal team van onderzoekers had het geval uit 2001 in gedachten toen een witgevlekte bamboehaai in een aquarium van Detroit Zoo eieren legde. Het vrouwtje had in haar volwassen leven nooit contact gehad met een mannetje en de onderzoekers vermoeden dat de eieren onbevrucht waren. Maar tot ieders verbazing werden twee levensvatbare jongen geboren die nog vijf jaar in het aquarium geleefd hebben. Hierna zijn ze overgeplaatst naar een ander aquarium. De jongen waren inderdaad genetisch identiek aan de moeder, kon na onderzoek aangetoond worden.

Het team vermoed dat haaien door het inzetten van voortplanting middels parthenogenese de soort voor uitsterven behoed hebben. Haaien komen al honderden miljoenen jaren voor op aarde en door parthenogenese zou een geisoleerd levende groep vrouwelijke haaien zich toch kunnen voortplanten.