Paarden vergeten nooit

21juli2010
Bron: news.discovery.com
Paarden onthouden niet alleen mensen door wie zij goed behandeld zijn, maar onderzoek laat zien dat zij ook woorden beter begrijpen dan verwacht werd. Paarden reageerden positief op trainers die zij herkenden als vriendelijk. Zelfs nadat zij deze mensen al acht maanden niet gezien hadden.
Mensenvrienden komen en gaan, maar een paard kan volgens het onderzoek voor een lange periode één van de meest loyale vrienden worden, als zij op de juiste manier behandeld worden. Daarnaast begrijpen paarden woorden beter dan verwacht werd en beschikken over een excellent geheugen. Dit geheugen stelt hen niet alleen in staat zich hun mensenvrienden te herinneren na een scheidingsperiode, maar ook complexe probleemoplossende strategieën na tien jaar en langer. De ban met mensen is waarschijnlijk een uitbreiding van het paardengedrag in het wild, waar paarden familie en vrienden uit hun eigen kudde waarderen, maar ook openstaan voor nieuwe, niet bedreigende kennismakingen.

‘Paarden onderhouden voor lange periodes relaties met verschillende leden van hun familiegroep, maar ook tijdelijke relaties met leden van andere groepen wanneer er kuddes gevormd worden’, legt Carol Sankey uit die het onderzoek leidde. De paarden werden getraind door het gebruik van beloning met voer. Deze dieren vertoonden vier tot zes keer minder negatieve gedragingen (zoals bijten, schoppen en aanvallen). Zelfs na acht maanden van scheiding werden de paarden aangetrokken tot dezelfde onderzoeker. De paarden leken ook eerder nieuwe mensen te accepteren. Dit is een indicatie van positieve herinneringen aan mensen in het algemeen. Hierin verschillen zij niet van mensen. Zij gedragen, leren en memoriseren beter wanneer dit leren gekoppeld is aan een positieve situatie.

Mensen trainen honden vaker op deze manier. Paardrijden is echter gebaseerd op aanraking, druk van het bit, beenbewegingen van de rijder en verandering van gewicht in het zadel. Paarden zijn echter heel goed in staat humane woorden te leren en te begrijpen. Daarnaast Hierdoor kunnen paardentrainers nog meer succes behalen als zij meer vocale commando’s opnemen in hun trainingprogramma’s.