Maïswortelkever rukt op

01september2005
Bron: LNV
In de buurt van Maastricht Aachen Airport (Limburg) is door de Plantenziektekundige Dienst (PD) de Diabrotica virgifera virgifera aangetroffen. Het dier is bijzonder schadelijk voor maïs.
Op grond van de Europese regelgeving dient de kever bestreden worden. Op die wijze wordt voorkomen dat de kever zich langdurig vestigt in Europa.
De PD neemt in het getroffen gebied bijzondere maatregelen, die op 20 augustus van kracht worden.
De getroffen maïstelers zijn inmiddels ingelicht door de PD. Particulieren in dit gebied wordt binnenkort door middel van folders en artikelen op de hoogte gebracht.
Tot 1 oktober mogen telers in het gebied met een straal van 1 km rond het besmette perceel hun maïs niet oogsten. De PD instrueert hen bij de behandeling van gewasbeschermingsmiddel. In de veiligheidszone, een straal van 4 km rond het aangewezen kerngebied, worden vallen opgehangen. Ook moeten telers teeltwisseling toepassen. Dat betekent, dat maïsteelt op hetzelfde stuk grond niet twee jaar achtereen mag plaats vinden.
De komende twee jaar worden in de bufferzone( 5 tot 50 km vanaf de grens van het kerngebied) vallen opgehangen . Deze worden regelmatig gecontroleerd en vervangen. Als er geen kevers meer worden gevonden gelden de maatregelen en ingestelde gebieden voor drie jaar. Er mogen namelijk gedurende twee jaar geen maïswortelkevers in het gebied gevonden worden. De PD bakent op korte termijn het gebied af en maakt de veiligheidszones bekend. Ook worden de betrokken telers geïnformeerd.
De maïswortelkever komt oorspronkelijk uit Mexico en de Verenigde Staten. Naast natuurlijke verspreiding uit besmette gebieden verspreid de kever zich ook via transport, bijvoorbeeld vliegtuigen en vrachtwagens. Daarbij handelt het niet alleen om transport van maïsproducten. In 1992 werd de kever voor het eerst aangetroffen in Europa, rond het vliegveld Belgrado. Vandaar uit heeft hij zich verder verspreid binnen Servië en de omringende landen.

In Nederland wordt circa 248.600 ha maïs verbouwd, waarvan 217.000 ha. snijmaïs, 24.500 ha. korrelmaïs en 7.100 ha. corn cob mix. Van de totale maïsoogst wordt 80% gebruikt als veevoeder.