Borgstellingsfonds

16september2005
Bron: LNV
Het garantieplafond voor het Besluit Borgstellingsfonds (BF) is onlangs door het bestuur van Stichting Borgstellingsfonds Landbouw verhoogd tot 61 miljoen euro.
Dat van het bijzondere borgstellingen, Borgstellingsfonds plus, is opgehoogd tot 55 miljoen euro.

Door deze ophoging van budgetten kunnen weer nieuwe aanvragen voor BF en BF plus in behandeling worden genomen.
De verhogingen gaan in per 12 september en maken het mogelijk ook in de tweede helft van 2005 borgstellingen te verstrekken.

In juni werd het plafond bereikt voor het Borgstellingsfonds, terwijl het Borgstellingsfonds plus dat in juli bereikte. Daardoor konden geen aanvragen meer in behandeling genomen worden.
Het Borgstellingsfonds is een belangrijk instrument om agrarische ondernemingen het investeren mogelijk te maken.