Inteelt is niet altijd probleem

14september2011
Bron: scientias.nl, lynxexsitu.es
Het gaat niet goed met de pardellynx. In twee geisoleerde gebieden in Spanje leven nog maar zo’n 300 dieren. Er worden fokprogramma's opgezet om de soort te redden. Maar omdat de populatie nog maar zo klein is moet er wel van inteelt sprake zijn.
Dergelijke fokprogramma’s, gebaseerd op inteelt, worden door sommige onderzoekers met argusogen bekeken. De soort zou daar niet bij gebaat zijn.
Pas gebubliceerd onderzoek, in het tijdschrift Molecular Ecology, laat zien dat het voor de pardellynx mogelijk anders ligt. Uit fossiele resten kon aangetoond worden dat de soort de afgelopen 50.000 jaar genetisch al niet heel divers is. Toch heeft de pardellynx zich goed kunnen redden. Dit geeft hoop voor de fokprogramma’s van de pardellynx.
Overigens moet niet alle hoop op die fokprogramma’s gericht worden, ook aan de omstandigheden in het leefgebied van de pardellynx zal het een en ander moeten veranderen om de dieren een toekomst te bieden. Voor de achteruitgang van het aantal pardellynxen zijn twee hoofdoorzaken te noemen: ten eerste is hun leefgebied ernstig in omvang beperkt en ten tweede is de favoriete prooi van de pardellynx, het konijn, de afgelopen jaren veel zeldzamer geworden. De konijnenziekte myxamatose is daar onder andere debet aan.

Bron foto: "Programa de Conservación Ex-situ del Lince Ibérico www.lynxexsitu.es"