Bundeling van krachten

11januari2012
Bron: pdv.nl
Het Centrum Diervoeding (CD) en het Productschap Diervoeder (PDV) zijn onlangs een samenwerkingsovereenkomst aangegaaan op het gebied van voederwaardering. De overeenkomst loopt tot eind 2015 met de intentie op verlenging (in dezelfde of een andere vorm).
De missie van het CD is het ontwikkelen van fundamentele en toegepaste kennis op het gebied van diervoeding. Het is een bundeling van capaciteit en expertise van de afdelingen die zich met diervoeding bezighouden van Wageningen UR Livestock Research, Wageningen Universiteit en Faculteit Diergeneeskunde (Universiteit van Utrecht). Voederwaarderingssystemen is één van de centrale aandachtsvelden van het CD. Het PDV heeft zich tot doel gesteld de voederwaarderingssystemen voor de dierlijke productieketen verder te ontwikkelen, te optimaliseren en te internationaliseren.
Doel van de samenwerking is drieledig: wetenschappelijk gefundeerde innovatie, ontwikkeling en optimalisering van voederwaarderingssystemen, internationale samenwerking op het gebied van voederwaardering (middels de universiteiten en instituten) en wisselwerking tussen het diervoedingsonderzoek en –onderwijs met het diervoederbedrijfsleven en primaire productieketen.
De medewerkers van het PDV die met voederwaarderingssystemen werken (CVB activiteit) zijn nu ook gehuisvest op de Campus van Wageningen University, in het nieuwe Zodiac.