MKZ oefening

25november2005
Bron: LNV
Op 18 november werd een grote, internationale Mond- en Klauwzeeroefening (MKZ) gehouden. De organisatie daarvan was in handen van Voedsel en Waren Autoriteit, de Dienst Regelingen en de Algemene Inspectie Dienst (allen onderdeel van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit). Er werd samen gewerkt met de Duitse autoriteiten.
Oefenlocaties waren Oentsjerk (Fr), Barneveld (Gld) en IJsselsteyn (L), evenals boerderijen in Duitsland. Op deze locaties werd een verdenking van MKZ geënsceneerd. Doel was, te onderzoeken of de noodzakelijke partijen paraat en tijdig aanwezig zijn.
Bij een uitbraak van MKZ is het van belang dat snel vastgesteld wordt of op de boerderij inderdaad MKZ heerst. De dieren van een besmet bedrijf dienen vervolgens snel getaxeerd en geruimd te worden.
Bij de oefening werd duidelijk, dat de veehouder in kort tijdsbestek veel gesprekspartners heeft. Dit wordt in de definitieve evaluatie van de oefening meegenomen. De paraatheid van alle partijen bleek ruim voldoende.
Bij deze oefening stond vooral het veldwerk bij dierziektebestrijding centraal. In vervolgoefeningen zullen ook regionale en departementale crisisoefening aan de orde komen. De regionale oefeningen zullen dan gericht zijn op het verbeteren van samenwerking en communicatie bij de regionale partners. Aan departementale oefening doen de crisisstaf van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en een speciaal ingestelde groep van veterinair deskundigen mee.
MKZ is een zeer besmettelijke, ernstige virusziekte. Het komt vooral voor bij eenhoevige dieren (runderen, varkens en schapen) maar ook bij wilde zwijnen, herten en een aantal dierentuindieren. Ook kunnen hobbydieren besmet raken met het virus. Voor mensen is de ziekte niet gevaarlijk. In 2001 was in Nederland een grote MKZ-crisis.