Dutch Cell Dogs

25juli2012
Bron: dutchcelldogs.nl en groenkennisnet.nl/dierenwelzijnsweb
Een van de presentaties op het symposium Zorgvuldig omgaan met dieren in de zorg ging over het project Dutch Cell Dogs. In dit project worden asielhonden getraind door gedetineerden zodat de kans op herplaatsing van de honden groter is.
Dutch Cell Dogs wordt geleid door Marlies de Bats (paraveterinair en gedragstherapeut) en Betty Buijtels (kynologisch instructeur, gedragstherapeut). Onder hun professionele leiding trainen gedetineerden met asielhonden. Hierbij is de match tussen de gedetineerde en de hond zeer belangrijk. De training gebeurt door middel van positieve bekrachtiging (clickertraining). Hierbij wordt goed gedrag van de hond beloond en ongewenst gedrag genegeerd. De combinatie van een hond met een gedetineerde wordt gemaakt naar aanleiding van een gesprek en een vragenformulier. De training duurt acht weken, en gedurende deze tijd blijft de gedetineerde verantwoordelijk voor de hond. Dutch Cell Dogs blijft wel verantwoordelijk voor het welzijn van de hond en kan de hond te allen tijde uit het programma halen. Wanneer een gedetineerde niet komt opdagen voor de training, wordt deze uit de training gehaald.

Tijdens de presentatie werd gemeld dat een duidelijk welzijnsverbetering bij de honden wordt gezien in dit programma. Op basis van het gedrag wat bij de dieren wordt waargenomen wordt minder angst gezien, een toename in gehoorzaamheid en een afname in gedragsproblemen en stereotiep gedrag. De aanpak is positief voor zowel de asielhond als voor de gedetineerde. Het project wordt dan ook als een win-win situatie voor de honden en de gedetineerden gezien.
Op de site van Dutch Cell Dogs staan ook de dieren vermeld die herplaatst zijn na afloop van het project en ook fragmenten van de gedetineerden over het trainen van de honden. Ook vanuit het buitenland is al belangstelling getoond voor dit project.