Ruiken in stereo

06maart2013
Bron: nationalgeographic.com
Mollen zijn vrijwel blind, maar maken dit goed door in stereo te ruiken. De meeste zoogdieren (mensen ook) zien en horen in stereo. Maar ruiken in stereo is bij slechts enkele dieren aangetoond. Stereo ruiken houdt in dat ...
beide neusgaten onafhankelijk van elkaar werken en elk een apart signaal naar de hersens stuurt. Hier worden de signalen gecombineerd en wordt berekend uit welke richting de geur komt.
Dit werd onderzocht aan de universiteit van Nashville (USA) door een onderzoeker die in eerste instantie zeer sceptisch was. Het leek hem niet mogelijk dat de mol door stereo ruiken de richting van voedsel kon bepalen, omdat de neusgaten zo dicht bij elkaar zitten. Het onderzoek werd gestart. Eerst werden in een halve cirkel in kleine cupjes stukje regenworm geplaatst. Bij elke test werden enkele cupjes random gevuld. Wanneer de mol de ruimte binnenkwam snuffelde het dier en binnen 5 seconden was het voedsel gevonden. “De mol wriemelde met zijn neus en liep vervolgens recht naar het voedsel toe” volgens de onderzoeker. Bij een volgend experiment werd één van de neusgaten geblokkeerd met een klein kunststof buisje. Wanneer het rechter neusgat geblokkeerd was, hadden de mollen een afwijking naar links. Wanneer het linker neusgat geblokkeerd was, hadden de mollen een afwijking naar rechts wanneer het voedsel gezocht werd.
Vervolgens werden de neusgaten ‘gekruist’ met kleine kunststof buisjes. Lucht uit het rechterneusgat werd links waargenomen, en omgekeerd. De mollen bleven nu heen en weer lopen op zoek naar voedsel. Hoewel het langer duurde om het voedsel te vinden wanneer de neusgaten geblokkeerd of gekruist waren, lukte het de mollen uiteindelijk wel om het voedsel te vinden. Kennelijk zijn de dieren niet volledig afhankelijk van het stereo ruiken.

De mogelijkheid om stereo te ruiken is niet alleen belangrijk om voedsel te vinden. Ook de aanwezigheid van een predator wordt zo bepaald. En wanneer een dier met één snuif de aanwezigheid van een predator kan bepalen en ook de richting waarin deze zich bevind, is dit uiteraard belangrijk.