Hoogleraar relatie mens-dier

18december2013
Bron: levendehave.nl
Aan de Open Universiteit is de eerste hoogleraar op het gebied van mens-dier relaties benoemd. Prof. Dr. Marie-José Enders-Slegers gaat ondermeer onderzoeken of en in welke mate de inzet van dieren in de zorg de kosten van de gezondheidszorg verlagen.
De stichting Animal Assisted Interventions in Zorg, Onderzoek en Onderwijs (AAIZOO) maakt de bijzondere leerstoel Antrozoölogie mogelijk. In Nederland is het aantal dieren wat in de zorg gebruikt wordt explosief gegroeid. Er zijn therapieen met paarden en ezels, epilepsiehonden en dieren op zorgboerderijen. Deze vormen van hulpverlening bieden baat aan verschillende kwetsbare groepen in de samenleving, zoals (dementerende) ouderen, getraumatiseerde oorlogsveteranen, kinderen met gedragsproblemen en psychiatrische patienten. Ook in coachingstrajecten en het onderwijs worden steeds meer dieren ingezet. En uit onderzoek blijkt dat huisdierbezitters gemiddeld gezonder zijn en zich beter voelen dan mensen zonder huisdieren.
Toch zijn nog niet alle zorgverleners overtuigd van het nut van het inzetten van dieren in de zorg. En er is veel wildgroei in allerlei ‘therapieen met dieren’. Prof. Enders wil het veld gaan professionaliseren door wetenschappelijk onderzoek. Ze wil onderzoeken hoe de band tussen mens en dier tot stand komt en daarnaast wil ze goed opgezette onderzoeken uitvoeren naar deze vorm van (geestelijke) gezondheidszorg. Dan wordt duidelijk welke interventies wel en geen effect hebben.