Nieuwbouw GaiaZOO

13februari2014
Bron: gaiazoo.nl, foto door Mila Zinkova
Bij GaiaZOO zijn er grote nieuwbouwplannen voor 2014. Er komen onder andere diverse verblijven waar de bezoekers dwars doorheen lopen. Er worden vijf leefgebieden gebouwd voor verschillende nieuwe diersoorten.
Een deel van deze nieuwe diersoorten leefde van oorsprong in ons land, zoals de grijze wolf en de oehoe. Ook komt er ruimte voor diersoorten die oorspronkelijk in exotische gebieden leefden maar zich nu thuis voelen in Nederland. Vaak zijn ze met dank aan de mens in Nederland terecht gekomen. Dit zijn bijvoorbeeld parkieten, Noord-Amerikaanse wasberen en stinkdieren en land- en waterschildpadden.
In januari is een start gemaakt met de verbouwing. Sommige dieren zijn tijdelijk verhuisd naar andere verblijven. Schuttingen zijn neergehaald en deze materialen worden zo veel mogelijk hergebruikt in de nieuwe verblijven. De nieuwe binnenverblijven voor de vogels en het binneverblijf van de grijze wolf naderen al hun voltooing. Er wordt nu hard gewerkt aan de tunnel door het buitenverblijf van de wolven. Op de site van de dierentuin kan de voortgang van de bouw gevolgd worden.
Licentie foto: Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0