Vroege schildpadeieren

13februari2014
Bron: dierenparkamersfoort.nl, foto van Abrahami
Door het zachte winterweer hebben de Egyptische landschildpadden vroeger dan verwacht eieren gelegd. De eieren zijn in een broedstoof geplaatst en de dierverzorgers wachten nu met spanning af of de eieren bevrucht zijn.
De eerste eieren werden rond deze tijd verwacht maar al half januari zagen de dierverzorgers dat er een nest gegraven werd. De eieren zijn zeer welkom omdat de Egyptische landsschildpad een ernstig bedreigd dier is. De eieren (twee stuks) zijn opgegraven en in een broedstoof geplaatst. Deze broedstoof is op 32oC ingesteld, zodat er vrouwtjes uit de eieren komen. Bij schildpadden wordt het geslacht bepaald door de temperatuur tijdens het broeden. Bij 30oC of lager komen er mannetjes uit het ei, iets boven de 31oC levert vrouwtjes op. Na ongeveer drie weken in de broedstoof kunnen de eieren geschouwd worden, om te zien of de eieren bevrucht zijn. Twee jaar eerder waren er ook al eieren gelegd, maar deze waren niet bevrucht.

In DierenPark Amersfoort leven ook nog reuzenschildpadden. De Egyptische landsschildpadden zijn veel kleiner (volwassen dieren zijn ongeveer 15 cemtimenter), maar leggen wel relatief grote eieren. Die hebben ongeveer het formaat van een pingpongbal.
Als de eieren bevrucht blijken te zijn, kruipen daar na ongeveer drie maanden mini-schildpadjes uit.
Licentie foto: Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0