Excretieforfaits voor mestadministratie van graasdieren

29maart2006
Bron: LNV
Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) heeft een handreiking gepubliceerd hoe melkveehouders hun zogenaamde bedrijfsspecifieke excretie (mestproductie) kunnen berekenen.
De methode werd ontwikkeld in overleg met de sector binnen het project 'Koeien en Kansen'. Dit project wordt gesteund door LTO, Productschap Zuivel en het ministerie van LNV. In dat project worden ideeën voor de toekomst in de melkveehouderij uitgewerkt en getest.
In het nieuwe mestbeleid hebben boeren te maken met vaste getallen voor de berekening van de hoeveelheid stikstof en fosfaat die graasdieren produceren, de excretieforfaits. Melkveehouders die af willen wijken van de excretieforfaits, kunnen gebruik maken van deze handreiking. Leidraad daarbij is, dat hun specifieke situatie afwijkt van de het gemiddelde.

Om de handreiking goed te kunnen gebruiken is het belangrijk dat de boeren een goede administratie onderhouden en daarnaast over meting van o.a. de kwaliteit van het voer moeten beschikken.
De handreiking is te vinden op de website van Het LNV-Loket.
Koeien en Kansen heeft de handreiking omgezet in een rekenmodule, die u vindt op www.koeienenkansen.nl.

De hoeveelheid mest die graasdieren produceren, kan berekend worden aan de hand van forfaits. Iedere graandiersoort heeft per diercategorie een eigen forfait voor de productie van stikstof en fosfaat.
De handreiking geeft aan welke gegevens u moet verzamelen en hoe u met deze gegevens uw eigen bedrijfsspecifieke excretie kunt berekenen. De handreiking wordt ontwikkeld door onderzoek in het project Koeien en Kansen en door LNV samen met de sector verder ontwikkeld en vormgegeven.
website koeien & kansen