Stichting Schildpaddencentrum Nederland

12september2006
Bron: SSN
Stichting Schildpaddencentrum Nederland is een opvangorganisatie voor vele soorten land- en moerasschildpadden.
Het ontfermen over schildpadden is de hoofdactiviteit van SSN. Daarbij gaat het voornamelijk om door particulieren gekochte of van anderen gekregen schildpadden die niet langer kunnen worden verzorgd.

De schildpadden in het Schildpaddencentrum zijn zoveel mogelijk ondergebracht in bassins, poelen en verblijven met de juiste biotopen. Het zijn om dieren die allemaal uit opvang zijn verkregen.

In het centrum worden geen schildpadden gekweekt. Om het welzijn van gehuisveste volwassen schildpaddenwijfjes niet te verstoren krijgen deze dieren de gelegenheid om eieren op daarvoor bestemde plaatsen in te graven. De gelegde eieren worden vervolgens opgegraven en geschud. Door het schudden stopt de ontwikkeling van de eieren. Daarom worden er geen jonge schildpadjes binnen het Schildpaddencentrum geboren. Schildpaddenwijfjes vertonen van nature geen broedzorg waardoor het verwijderen van de eieren uit de nesten geen invloed heeft op het welzijn.
Stichting Schildpaddencentrum Nederland