SOVON Vogelonderzoek Nederland

09december2005
Bron: Sovon.nl
Jaarlijks worden er landelijke vogeltellingen georganiseerd. Hierbij worden vragen beantwoord over de vogels die voorkomen in Nederland, hoeveel het er zijn en waar ze zich bevinden.
SOVON is een particuliere vereniging die bestaat uit waarnemers die tellingen verrichten. De tellingen en projecten worden gecoördineerd door 25 mensen die bij SOVON werkzaam zijn. Daarnaast wordt elk kwartaal het SOVON-Nieuws uitgebracht, met informatie over projecten, resultaten en nieuwe ontwikkelingen.
Projecten staan open voor zowel ervaren vogeltellers als voor beginners. Consequente tellingen zijn het meest waardevol, maar ook incidentele meldingen van zeldzame soorten zijn nuttig. Zonder deze informatie is bescherming van vogelsoorten niet mogelijk.

De kwaliteit van de broedvogeltellingen is hoog in Nederland. Over de meeste vogelsoorten kunnen goed gefundeerde uitspraken worden gedaan met betrekking tot aantalontwikkelingen. Tot op heden waren oorzaken van voor- of achteruitgang van de aantallen vogels echter niet bekend. Door broedbiologisch onderzoek, ook wel nestkaart-onderzoek genoemd, is dat nu wel mogelijk.