Voortplanting Lama

Koppelen

Binnen een kudde is maar een mannetje aanwezig. Dit mannetje zal de vrouwelijke lama´s in de groep dekken.
De bronsttijd van lama´s is meestal van juni tot oktober, maar kan ook daarbuiten vallen. De merries zijn in de bronsttijd onrustig. Hengsten zijn vaak agressief, plassen meer en slaan met hun staart in de straal urine. Tijdens het paren liggen de benen van de lama´s op de buik. De hengst brult of gromt tijdens het paren.

Dracht

De dracht van een merrie (vrouwelijke lama) duurt gemiddeld 363 dagen.

Geboorte

Na de drachtperiode wordt er 1 jong geboren. Een tweeling is erg zeldzaam. Lama´s worden meestal tussen maart tot oktober geboren. Je kunt aan de uiers zien wanneer er een jong geboren gaat worden. De uiers zijn dan opgezwollen. De geboorte gebeurt zijdelings en duurt meestal niet lang. De voorbenen verschijnen tegelijkertijd met de snuit. Om het vruchtvlies kapot te maken trappelt het veulen. Een pasgeboren lama´s jong weegt ongeveer 8 tot 16 kg.

Zorg voor de jongen

Na de geboorte bekommert de moeder zich niet om het jong. Pas als het jong geluid maakt zal de merrie proberen het jong te stimuleren om te gaan staan. Dit doet ze door met haar voorbeen tegen het jong te duwen. Het jong kan nog niet meteen lopen. Dat het pas na minstens een uur. De zoogtijd van lama´s is ongeveer 4 tot 6maanden.