Voortplanting Struisvogel

Koppelen

Struisvogels leven in groepen van meerdere vrouwtjes en één mannetje. De hennen leggen eieren, die door de haan bebroed worden. Struisvogels zijn niet gebonden aan een vaste partner. In het wild zoeken de hennen meestal een nieuwe haan om mee te paren en eieren voor te leggen. De vorige partner zit immers te broeden en heeft de hennen niet meer nodig. In gevangenschap wordt per verblijf meestal niet meer dan één haan gehouden. Wanneer meerdere hanen samen in een verblijf lopen, kunnen de hanen gaan vechten. De hanen houden zich dan minder bezig met de hennen, zodat waarschijnlijk meer eieren onbevruchte zullen zijn.

Zorg voor de jongen

Wanneer struisvogels eieren leggen, kan ervoor worden gekozen deze door de haan te laten bebroeden. De haan zal de zorg voor de kuikens op zich nemen. Door op verschillende plaatsen lage voerbakken met opfokkorrel in het verblijf te plaatsen, krijgen alle kuikens de kans om te eten. De drinkbak mag niet te diep zijn, zodat kuikens niet kunnen verdrinken.