Voortplanting Tamme gans

Natuurbroed

Een koppel tamme ganzen kan de eieren ook zelf uitbroeden en zelf voor de kuikens zorgen. In maart begint het vrouwtje met het maken van een nest. Het nest bestaat uit plantaardig materiaal, maar wordt meestal niet groot. Tamme ganzen houden van een beschut plekje tijdens het broeden, dus het nest wordt onder een struik of een afdakje gebouwd. De verzorger dient voldoende nestmateriaal ter beschikking te stellen. Nestmateriaal kan bijvoorbeeld bestaan uit takken, riet of stro.
In maart kunnen de eerste eieren gelegd worden. Een voltallig legsel bestaat uit 10 tot 30 crèmekleurige eieren. Nadat het laatste ei gelegd is, begint het vrouwtje te broeden. Niet altijd worden alle eieren bebroed. Na 28 dagen broeden komen de eieren uit. Zowel het mannetje als het vrouwtje zorgen voor de kuikens. Op een aantal plaatsen dient voer ter beschikking gesteld te worden, zodat de kuikens onbeperkt de gelegenheid hebben om te eten. De vijverranden mogen nooit te stijl of te hoog zijn. De kuikens kunnen anders verdrinken in de vijver.