Wetgeving Vuursalamander

Flora en Fauna wet

CITES

Positief- en negatieflijst

Ondanks het feit dat de Vuursalamanders op de positieflijst staat, mag deze soort in Nederland niet gehouden worden.