Huisvesting en Verzorging van de Europese Landschildpad

Landschildpadden zijn reptielen. De Moorse landschildpad (Testudo graeca graeca) en de Griekse landschildpad (Testudo hermanni hermanni) worden het meest verhandeld. Alle soorten zijn beschermd. Alleen de Vierteenlandschildpad (Agrionemys horsfield) mag nog in het wild worden gevangen en uitgevoerd.