Wetgeving Europese Landschildpad

Flora en Fauna wet

Om een landschildpad te houden is een vergunning vereist.

CITES

Alle europese landschildpadden vallen onder CITES appendix II. Dit betekend dat deze soorten niet direct met uitsterven worden bedreigd. Handel in deze soorten is toegestaan, maar aan strenge regels gebonden. Vergunningen moeten garanderen dat de handel in deze dieren niet bedreigend is voor in het wild levende populaties.

De Testudo kleinmanni valt onder CITES appendix I. Bijlage A. Deze soort wordt direct met uitsterven bedrijgd. De handel in deze soort is aan zeer strenge regels gebonden.

Gezondheids en welzijnswet voor dieren