Huisvesting en Verzorging Zoogdieren

Wie 'kleine zoogdieren' zegt, kan zich meestal niet onmiddellijk voor de geest halen om welke dieren het hier gaat. Maar als we concreter spreken over cavia's, muizen, ratten, hamsters, konijnen, fretten en bijvoorbeeld chinchilla's, is duidelijk dat het hier om een grote groep zeer verschillende diersoorten gaat.
En elke soort, met al zijn varianten en rassen, heeft zo zijn eigen gedrag en eigen voor- en nadelen.
De bekendste kleine zoogdiersoorten zijn natuurlijk de knaagdieren en konijnen. Wie geen speciale eisen stelt aan bijvoorbeeld het ras, koopt vaak al voor weinig geld een vriendelijke knager of een aanhankelijk konijn. Ook de verzorging van de dieren kost in de regel geen wereldbedrag. Voor een paar tientjes per maand heeft een konijn goede voeding en een uitstekende bodembedekking in het hok of de kooi. Een konijn heeft elke dag schoon water, elke dag voer, soms aangevuld met vitaminerijke toevoegingen en regelmatige een schoon hok of een gereinigde kooi nodig. Ook de rat, hoe slecht zijn reputatie in de geschiedenis ook moge zijn, mag zich terecht in een groeiende populariteit verheugen. Wie eenmaal verslingerd raakt aan het houden van dergelijke dieren, raakt niet zelden zo in de ban dat hieruit een echte hobby ontstaat. De hobbyisten houden de dieren dan zo dat er nakomelingen komen, sluiten zich aan bij verenigingen van liefhebbers en doen niet zelden mee aan tentoonstellingen. Wie dan ook nog een prijs wint, zal niet snel meer loskomen van deze hobby.

Voor beginnende huisdierenbezitters zijn het konijn, de rat en de cavia de meest geschikte met de hoogste aaibaarheidsfactor. Chinchilla's en bijvoorbeeld fretten stellen daarentegen veel hogere eisen en zijn dus ongeschikt voor niet al te ervaren huisdierliefhebbers. In z'n algemeenheid kosten ook de gemakkelijker houdbare dieren de nodige tijd voor verzorging en aandacht. De meeste dieren die onder de verzamelnaam 'kleine zoogdieren' kunnen worden aangeduid, hebben een opvallende overeenkomst in gedrag. Ze knagen of bijten graag aan zaken die wij mensen niet echt waarderen: snoeren (elektriciteit!), meubilair (stoelpoten), boeken en planten. Soms doen de dieren ook hun behoefte tijdens het loslopen in huis en ze zorgen soms ook voor een penetrante geur. Daarnaast zijn sommige dieren, zoals konijnen, groepsdieren en is het dus beter die niet alleen te houden.