Huisvesting en Verzorging van de Vuursalamander

De vuursalamander (Salamandra salamandra) komt uit de familie van de gewone salamanders (Salamandridae) en is van het geslacht Salamandra. Het is een terrestrische (op de grond levende) soort.
De dieren zijn zwartblauw met gele vlekken over het hele lijf verspreid. Deze salamanders kunnen 15 tot 20 cm lang worden.