Huisvesting en Verzorging Geleedpotigen

Geleedpotigen zijn dieren met een uitwendig skelet van chitine, eventueel versterkt met calciumcarbonaat. De poten hebben een aantal gewrichten. Hun lichaam is gesegmenteerd, waarbij verschillende ondergroeperingen zijn ontstaan. Tagmosis, betekend versmelting of samengroeiing van een aantal segmenten. Spinnen hebben een kopborststuk en achterlijf, insecten een kop, borststuk en achterlijf).
Geleedpotigen vormen de grootste stam (Phylum) van het dierenrijk. Van insecten alleen al zijn ongeveer 5-8 miljoen soorten bekend. Van iedere vijf diersoorten op aarde behoren er ongeveer 4 tot de geleedpotigen. Ze komen dan ook in alle leefomgevingen voor, zowel op het land als in zoetwater en zoutwater. De geleedpotigen worden onderverdeeld in vier groepen:
Kreeftachtigen, spinachtigen, Duizendpootachtigen en insecten.