Vitamine D

Vitamin D, otherwise known as the sunshine vitamin, is significant in normal body growth and development. In particularly, vitamin D is used to absorb calcium and phosphorus to create bones and teeth. It also helps assisting in a healthy heart and nervous system. In some recent studies it has also shown great promise in assisting psoriasis, the immune system, thyroid function as well as normal blood clotting.It also promotes normal cell growth and maturation, it prevents rickets, treats low blood calcium with patients with kidney disease and it is a potential reduction in breast and colon cancer. Great sources of this supplement include sunlight, fortified milk, oily fish, liver, and eggs.
Vitamine D3
Vitamine D3 (ook wel cholecalciferol genoemd) is een in vet oplosbare vitamine. Met behulp van ultraviolet licht (UV) maakt de huid vitamine D3 uit cholesterol aan.
Daardoor is het bij voldoende UV straling minder van belang dat vitamine D3 in het dieet aanwezig is. De bijdrage van deze vitamine uit UV straling kan echter per diersoort verschillen. Daarbij is de hoeveelheid UV straling in zonlicht ook nog eens afhankelijk van de plaats waar het dier leeft.
Door de onzekere bijdrage van vitamine D3 uit zonlicht is het aan te raden om vitamine D3 via het voedsel aan te bieden. Vitamine D3 komt van nature voor in dierlijke producten. Vette vis is bijvoorbeeld een goede bron. Een andere vorm van vitamine D is vitamine D2. Vitamine D2 is van plantaardige afkomst.

Bij reptielen in terraria is vitamine D3 tekort een bekend fenomeen. Een teveel aan vitamine D3 heeft echter ook nadelige gevolgen. Zeer hoge doseringen kunnen leiden tot acute vergiftigingen. Vitamine D3 wordt bijvoorbeeld gebruikt als muizengif. Andere gevolgen van teveel aan vitamine D3 zijn een hoge kalkafzetting, waardoor misvorming van het skelet kan optreden.
Door interactie met andere nutriënten kan de werking van vitamine D3 beïnvloed worden. Een hoge inname van calcium en fosfor geeft meer risico op een overmaat aan vitamine D3. Door een hoge inname van vitamine A wordt de werking van vitamine D3 echter geremd.