Huisvesting en Verzorging Spinachtigen

Schorpioenen, hooiwagens, vogelspinnen, teken en mijten zijn allemaal spinachtigen.
Spinnen eten levende prooien kleiner dan zichzelf, waaronder insecten. Spinachtigen bewonen de meest uiteenlopende biotopen over de gehele wereld, van toendra tot bergtop, van woestijn tot regenwoud, en zelfs in de zee leven zeespinnen.