Huisvesting en Verzorging Amfibieën

Amfibieën zijn erg gevoelig voor invloeden uit hun omgeving; ze worden vaak gebruikt als `bio-indicatoren´, die ons signalen geven over de algemene gezondheidstoestand van onze planeet. Aan hun verzorging stellen ze nog hogere eisen dan reptielen. Van veel soorten zijn de feitelijke behoeften nog altijd niet goed bekend. Dat geldt vooral voor de gezondheidszorg van amfibieën, wat een zeer specialistisch onderwerp is. U zult veel moeite hebben om een dierenarts te vinden die op dat terrein bekend is.
Amfibieën zijn vaak slecht bestand tegen hoge temperaturen, de meeste soorten kun je beter koel houden. Vocht is wel de belangrijkste vereiste. Om de dieren in staat te stellen via de huid te ademen, moet die huid vochtig gehouden worden. Alle amfibieën hebben een bepaalde hoeveelheid vocht nodig, ook de landbewoners onder hen, al zijn er soorten die droge perioden kunnen overleven door zich in te graven of door andere strategieën te volgen.

Voor semi-aquatische en de geheel in het water levende soorten speelt ook de waterkwaliteit een belangrijke rol. Niet alleen de temperatuur, maar ook het zuurevenwicht (pH-waarde), het chloorgehalte, de hardheid (opgeloste calcium- en magnesiumzouten) en de aanwezigheid van andere mineralen of vervuilende stoffen. Als je amfibieën in een vijver wilt houden, moet je altijd de waterkwaliteit testen en zo nodig verbeteren. Vooral de larven zijn erg gevoelig. Bovendien kunnen kikkers en salamanders zichzelf vergiftigen als hun afvalproducten de kans krijgen zich op te hopen. Dit zal vooral het geval zijn in een klein aquarium, regelmatige waterverversing is dan zeker nodig.