Huisvesting en Verzorging Salamanders

Salamanders kunnen met een eenvoudig onderkomen toe. Dit maakt ze bij veel liefhebbers populair. De meeste salamandres leven teruggetrokken, zijn 's nachts actief en weinig kleurrijk, maar er zijn ook mooie soorten onder, die men overdag ziet. Onder warme en droge omstandigheden zoeken ze een schuilplaats op en gaan ze in zomerrust, waarbij ze minder actief worden. Korte perioden met hoge temperatuur (circa 26°C)zijn niet schadelijk voor ze.