Animal Friendships

08februari2012
Uitgever: Cambridge University Press, 2011
Sociaal gedrag tussen dieren bestaat in vele vormen. Dat kan agressief gedrag zijn, waar ook al veel onderzoek naar gedaan is, maar vaker zijn interacties tussen dieren positief. Dit boek gaat over het niet-sexuele bindingsgedrag bij diverse vogelsoorten en zoogdieren.
Anne Innis Dagg ontdekt een hele wereld van complexe sociale interacties die te maken hebben met voedsel, het vormen van coalities, speelmakkers voor jonge dieren, verzorging van elkaars vacht en ‘gewoon’ vriendjes zijn. De verschillende vormen van vriendschappen worden in aparte hoofdstukken behandeld, zoals vriendschappen tussen broertjes en zussen, tussen vaders en zonen, en tussen moeder en zonen, tussen moeders en dochters, en de vriendschappen binnen groepen dieren. Apart wordt aandacht besteed aan vriendschappen tussen dieren van verschillende diersoorten en tussen dieren en mensen.
Naast het beschrijven van de vriendschappen en hoe en waarom deze gevormd worden, wordt ook uitgelegd met welke (veld)technieken onderzoekers dit fenomeen onderzoeken. Het boek is geïllustreerd met zwart/wit foto’s.

De auteur van dit boek heeft zeer veel ervaring in gedragsstudies van zowel vogels als zoogdieren.


Animal Friendships
Anne Innis Dagg
Cambridge University Press 2011
ISBN10: 0521183154
ISBN13: 9780521183154