Bears: Health and Management

07juli2010
Bron: wildlifeinformation.org
Op deze CD-ROM is zeer veel informatie te vinden over beren. Over hun uiterlijke verschijning, anatomie en gedrag maar ook over de voeding en verzorging van beren en over de ziektes die beren kunnen krijgen.
Beren zijn indrukwekkende dieren en voor veel mensen de belichaming van de wildernis. Maar helaas worden beren ook gehouden voor hun gal die gebruikt wordt in traditionele geneeskunst en worden beren gebruikt als ‘dansbeer’ in de toeristenindustrie.
In de afgelopen jaren is er grote vooruitgang geboekt in de standaarden voor berenverzorging in opvangcentra en dierentuinen. Het Wildlife Information Network heeft een CD-ROM samengesteld met informatie over het houden van beren in gevangenschap en voor het voorbereiden van beren op een (her)introductie in het wild.
Zeven soorten beren komen aan bod: de ijsbeer, de bruine beer, Amerikaanse zwarte beren, kraagberen, brilberen, Maleise beren en lippenberen.
Naast algemene kennis over de beren (anatomie, gedrag, voeding, etcetera) is er ook veel informatie over het houden en verzogen van de beren. Hieronder vallen ontwerp van verblijven, individuele indentificatie, handling, handopfok van jongen en reproductie-management. Het psychologische en fysiologische welbevinden van de beren staat voorop, of het nu om dierentuindieren gaat, om dieren in de opvang of om dieren die weer in het wild uitgezet worden.
Bovendien is er uitgebreid aandacht voor ziektes waar beren mee te maken kunnen krijgen. De diverse aandoeningen worden beschreven samen met diagnose en behandeling.

Op de CD-ROM staan ook adressen van relevante organisaties en instellingen.


Bears: Health and Management
Debra C Bourne en Gracia Vila-Garcia (editors)
Wildlife Information Network, 2007
ISBN: 978-0-9551628-2-4