Birds in Europe; population estimates, trends and conservation status

14juli2005
EAZA
Birds in Europe (2004) of BiE2, is de tweede druk over de beschermingsstatus van alle in het wild levende vogels in Europa.
Het geografische gebied omvat het gehele continent, van Groenland in het westen tot Rusland in het oosten. Van Spitsbergen in het noorden tot de Canarische eilanden in het zuiden. Door toegenomen politieke stabiliteit in de Balkan en de Caucasus was het voor het eerst mogelijk om informatie uit alle Europese landen te verzamelen. Toegevoegd zijn complete populatiedata van alle 526 soorten die regelmatig in Europa voorkomen. Aan elke soort is een halve pagina besteed, inclusief een illustratie, verspreidingskaartje, informatie over de status, en een samenvatting van de status in andere Europese landen.

Birdlife international (2004); samengesteld door Ian Burfield en Frans van Bommel. Pagina´s: 464. ISBN: 0-643-09199-8 (pb).
Te bestellen bij: Eurospan