Blauwe Kamer

21november2007
Bron: utrechtslandschap.nl
De Blauwe Kamer is geen dierentuin in de strikte zin van het woord. Er hoeft geen toegang voor betaald te worden. En of er dieren gezien worden tijdens een bezoek is niet zeker. Maar er zijn echt dieren in dit rivieroeverreservaat te vinden!
De Blauwe Kamer is een onderdeel van het project Noordoever Nederrijn en is een rivieroeverreservaat langs de Nederrijn. In 1992 is een deel van de zomerdijk langs de Nederrijn afgegraven zodat het gebied regelmatig overstroomt. Door de toegenomen ‘rivierdynamiek’wordt het landschap gevormd. Ook heeft dit een grote invloed op de vegetatie. Moerassen ontwikkelen zich en op diverse plaatsen groeit wilgenbos (ooibos). Ook ontstaan er graslanden met veel bloemen en planten.
Dit rivieroeverreservaat is een uitstekend leefgebied voor vogels zoals de visarend, ijsvogel, kwartelkoning, aalscholver en vele soorten steltlopers en ganzen. In de geulen zijn veel vissen te vinden. Er zijn twee soorten grote grazers uitgezet die door hun begrazing het landschap mede vorm geven: dit zijn Galloway runderen en Konik paarden.

In het reservaat zijn ook de resten van een oude steenfabriek te vinden. Sinds 1975 is deze steenfabriek niet meer in bedrijf maar de schoorsteen (deels) en ruines van de machinekamer en het pomphuis zijn er nog wel en bieden woonruimte aan grootoorvleermuizen en wilde bijen. De koniks zoeken en ook verkoeling op warme dagen.

Sinds 2001 is de Blauwe Kamer verbonden met de Grebbeberg, een stuwwalbos. Door deze verbinding kunnen grote hoefdieren zoals de runderen en paarden maar ook edelherten in de lagere, voedselrijke uiterwaarden naar voedsel zoeken. Tijdens hoog water kunnen ze de hoger gelegen beschutte bossen op de stuwwallen opzoeken.

Informatiecentrum De Blauwe Balie staat bij de ingang van De Blauwe Kamer.