Boek en CD

25november2009
Uitgeverij: KNNV Uitgeverij, 2009
Sinds vorige week is er een boek uit over de amfibieën en reptielen van Nederland. Bijzonder aan dit boek is de bijgevoegde CD met daarop onder andere prachtige fluitconcerten van vroedmeesterpadden.
Maar in het boek is ook veel bijzonders te lezen. Reptielen en amfibieën spreken wel tot de verbeelding. Veel mensen denken dan aan grote krokodillen, prachtig gekleurde pijlgifkikkertjes en boa constrictors. Lang niet iedereen weet dat in Nederland ook 16 soorten amfibieën en zeven soorten reptielen voorkomen. In dit prachtige boek 'De amfibieën en reptielen van Nederland' (het negende deel van de serie De Nederlandse Fauna) kan kennis gemaakt worden met deze soorten. Er staan uitgebreide beschrijvingen is van de soorten die in Nederland voorkomen, inclusief zeldzame bezoekers zoals zeeschildpadden en enkele uitheemse soorten. Per soort wordt ingegaan op levenswijze, verspreiding in en buiten Nederland, leefgebied, herkenning, beschermingsmaatregelen en inventarisatiemethodes. De teksten zijn geïllustreerd met foto’s, tekeningen, grafieken en verspreidingskaarten.
Naast soortspecifieke informatie zijn er ook hoofdstukken over bedreiging, bescherming en beheer, over cultuurhistorie, gedrag en voortplanting en over de methodes die gebruikt worden voor verspreidingsonderzoek en monitoring.
Dit boek is een waar naslagwerk voor iedereen die zich beroepsmatig of in de vrije tijd met reptielen en/of amfibieën bezig houdt.

Het boek is samengesteld door RAVON (Reptielen Amfibieën Vissen Onderzoek Nederland) in samenwerking met natuurhistorisch museum Naturalis en de stichting European Invertebrate Survey.


Auteurs: Raymond Creemers, Jeroen van Delft
Titel: De amfibieën en reptielen van Nederland
Serie: Nederlandse Fauna, deel 9
Uitgeverij: KNNV Uitgeverij, 2009
ISBN: 9789050113007