Feline Behaviour and Welfare

18september2013
Uitgever: CABI, 2012
Katten zijn zeer favoriete huisdieren, maar katachtigen zijn ook wilde dieren. In dit boek wordt de kat in een zeer breed kader bekeken. De auteur wil door inzicht in gedomesticeerde katten meer begrip krijgen voor de wilde katachtigen en vice versa.
Er wordt uitgebreid ingegaan op welzijnsaspecten van katten. Ook verwilderde katten en de interacties tussen katten en mensen komen aan bod. Doordat naast een ethologische blik ook met een veterinaire blik naar katten gekeken wordt, is het boek interessant voor zowel katten baasjes en -fokkers, als (para)veterinairen, medewerkers van opvangcentra en gedragsdeskundigen.

In drie hoofdstukken van het boek staan de wilde katten centraal. Zowel de grote wilde katten als de kleinere en minder bekende soorten worden genoemd. In specifieke hoofdstukken wordt ingegaan op de neuro ethologie van katten en op de voortplanting. Door uitleg over het welbevinden van katten, en de oorsprong daarvan, wordt een brug geslagen naar abnormaal gedrag en naar punten die belangrijk zijn voor het welzijn van katten.


Feline Behaviour and Welfare
Andrew F. Fraser
Publisher: CABI, 2012
ISBN-10: 1845939271
ISBN-13: 978-1845939274