Companion Animals: Their Biology, Care, Health and Management

24oktober2006
Bron: uiuc, safarix
Volledig en up-to-date, praktische informatie over de gezondheid en levenskwaliteit van (gezelschaps)dieren.
Niet alleen over honden en katten, maar ook vogels, reptielen, amfibieën, knaagdieren, fretten en konijnen komen hier aan bod. Medische gegevens, voeding, gedragsproblemen, verzorging en training zijn een aantal onderwerpen die besproken worden.
Wat betreft het management, bevat het boek hoofdstukken over het ontwerp van kennels, trends, onderzoek, dierrechten, en zogenaamde ‘job opportunities’ met betrekking tot de sector van gezelschapsdieren.

Auteur: Karen L. Campbell et al, 2004
Pagina’s: 640
ISBN: 0131136100
Boek bestellen