Coprofagie

24juni2008
Bron: EZNC, internet
Coprofagie (van het oud-grieks: kopros - ontlasting en phagein - eten) is de wetenschappelijke naam voor het eten van ontlasting. Bij sommige diersoorten is dit een normaal onderdeel van het verteringsproces.
Dit geldt onder andere voor het konijn, de hamster en de cavia. Door de coprofagie kan gebruik gemaakt worden van waardevolle B-vitamines die door de microflora in de blinde darm gevormd zijn. De blindedarmkeutels zijn klein en donker en zijn wat zachter dan de ‘normale’ droge keutels. Deze keutels worden rechtstreeks uit het rectum gegeten. De keutels die in het hok liggen kunnen dus gewoon weggehaald worden.

Bij honden komt coprofagie ook voor. In dit geval is het geen onderdeel van het normale verteringsproces. Bij honden wordt er onderscheid gemaakt tussen het eten van de ontlasting van andere diersoorten (zoals katten, konijnen, paarden en mensen) en het eten van hondenpoep (eigen poep of van een andere hond).
Zogende teven eten de ontlasting van de puppy’s op om het nest schoon te houden. Dit is normaal gedrag.
In andere gevallen gaat het vaak om aangeleerd gedrag. Er zijn een aantal redenen waarom honden ontlasting eten:
Verveling en stress
Gebrek aan hygiëne
Verstoorde stofwisseling waardoor bepaalde voedingsstoffen onbenut het lichaam verlaten. De hond eet de ontlasting op om die voedingsstoffen toch te kunnen benutten.

Het eten van de ontlasting van paarden door de hond kan gevaarlijk zijn. Paarden worden regelmatig ontwormd waarna de ontlasting ontwormingsmiddel of wormeneieren kan bevatten. Zowel het ontwormingsmiddel als de wormeneieren kunnen schadelijk of zelfs dodelijk voor honden zijn.

Meer informatie over coprofagie bij honden kan gevonden worden op internet of bij de dierenarts.