De Catharinaparkiet

10oktober2007
Bron: Piet Onderdelinden en Arie Vortman
Catharinaparkieten behoren tot het geslacht van de diksnavelparkieten, Bolborhynchus. Ze worden regelmatig tot veel gehouden en gekweekt en van dit geslacht zijn diverse mutaties bekend. Veel onderwerpen komen aan bod in dit boekje.
In dit boekje wordt ingegaan op de aanschaf, de huisvesting en de voeding van de dieren. Ook het gedrag en de gezondheid van de Catharinaparkiet worden behandeld. Uitgebreid wordt ingegaan op kweek van de vogels. Ook de andere leden van het geslacht Bolborhynchus worden besproken. Er wordt uitgelegd wat er zoal aan de orde komt wanneer met de parkieten een tentoonstelling bezocht wordt.
Voor de liefhebbers is er een hoofdstuk gewijd aan de diverse mutaties die in vorm en kleur kunnen voorkomen. Na algemene uitleg over vererving worden de mutaties toegelicht en wordt in tabellen weergegeven welke kleur de jongen hoogstwaarschijnlijk krijgen met bepaalde combinaties van vader en moeder.

Auteurs: Piet Onderdelinden en Arie Vortman
Serie: Over Dieren
Welzo Media Producties, 2002
ISBN: 90 5821 135 5