De Ridammerhoeve

29augustus2007
Bron: geitenboerderij.nl
In het Amsterdamse Bos staat geitenboerderij ‘Ridammerhoeve’. Op de boerderij lopen uiteraard veel melkgeiten en lammeren (in totaal zo’n 160 stuks). Daarnaast zijn er kippen en kuikens, wat hangbuikzwijntjes en een kalfje te vinden.
De werkzaamheden van het boerenbedrijf gaan gewoon door, de bezoekers kunnen zien hoe het eraan toe gaat op de boerderij. De geiten worden ‘s morgens vroeg en ‘s avonds rond half zes gemolken. Er wordt regelmatig kaas gemaakt. Op zaterdagochtend rond een uur of elf kan daarbij meegekeken worden en vertelt de boer er het één en ander bij.
In de maanden januari t/m mei worden de meeste lammeren geboren. Met een beetje geluk zijn de bezoekers daar getuige van.
Op de Ridammerhoeve wordt op biologisch-dynamische (bd) wijze gewerkt. In de Biologische landbouw ligt de nadruk op de vruchtbaarheid van de bodem en op de gezondheid van vee en bedrijf. Dit betekent in de praktijk dat er alleen organisch bemest wordt (eigen geitenmest) en dat er geen kunstmest en bestrijdingsmiddelen worden toegepast. Dit betekent ook dat de geiten biologisch voer krijgen en in geval van ziekte zoveel mogelijk homeopathisch worden behandeld. In de bd landbouw wordt gestreefd naar een gesloten bedrijf: de mest van de dieren op het land en het voer van het land naar de dieren. Gras en hooi komen van het land achter de boerderij. Met een ander bd bedrijf is een samenwerkingsovereenkomst gesloten. Zij verbouwen de voedergewassen, en (een deel van) de geitenmest gaat daar over het land. .