De energiebehoefte van reptielen

31januari2006
Bron: EZNC
De hoeveelheid energie die reptielen nodig hebben is sterk afhankelijk van de omgevingstemperatuur en de activiteit. Bij koudbloedige reptielen zijn deze factoren van grotere invloed dan bij warmbloedige dieren. Andere factoren die een rol spelen bij het bepalen van de energiebehoefte zijn reproductie, groei en ziekte. Door deze factoren kan de energiebehoefte verdubbelen.
Bij een optimale omgevingstemperatuur kan de energiebehoefte voor onderhoud als volgt berekend worden: energiebehoefte (kJ/dag) = 10 X G 0,75
Uitleg: lichaamsgewicht (in gram) van het reptiel tot de macht 0,75 te heffen en dit getal te vermenigvuldigen met een constante factor.
Deze constante factor is verschillend voor iedere diersoort, maar voor reptielen in het algemeen wordt een factor 10 gebruikt. De hoeveelheid energie die uit deze berekening komt is in kilojoule uitgedrukt en het dier heeft dit iedere dag nodig. Wanneer een dier maar één keer per week gevoerd wordt, moet deze hoeveelheid dus met 7 worden vermenigvuldigd.

Belangrijk is, dat de hoeveelheid energie in het voer van het dier past. In sla zit bijvoorbeeld veel minder energie dan in vlees. Door het dier alleen maar sla te voeren bestaat het risico dat het dier meer moet eten dan in zijn verteringsstel past.
Andersom eten veel reptielen in gevangenschap door, tot hun maag helemaal vol is. Als het voer veel energie bevat, is de energiebehoefte al bereikt voordat het dier stopt met eten. Dit kan leiden tot overgewicht.